Michał Banasik urodził się w Szczecinie, gdzie spędził również dzieciństwo i wczesną młodość. Tutaj również odebrał edukację. Mając 28 lat spotkał Ciesielskiego, który pożyczył mu pierwsze CD z muzyką techno. Od tej pory osiedlowy dres przedzierzgnął się w arcyksięcia lokalnego podziemia. Trwało to parę lat i kilkanaście metrów ortalionu. Grywał w duecie z Sin Sensorem, jako Flexibility, zajmując Blue Room w legendarnym klubie Crossed.
Michał Banasik was born in Szczecin, where he spent his childhood and early adulthood. Here, he also received an education. At the age of 28, he meets Ciesielski, who lends him his first CD, with techno music. Since then, a quarter chav transmuted into the archduke of the local underground scene. It took a few years and a dozen of the polyamide sweats. Together with Sin Sensor, they often took over Blue Room in legendary club Crossed (as Flexibility duo).