Elephant pochodzi ze Szczecina. Niedawno rozpoczął naukę nut i tworzenia harmonii. Słuchając poszukuje melodii i istniejącego ładu, po to by świadomie łamać istniejące schematy i tworzyć nowe. Słuchając setów techno, podoba mu się czasem jeden-dwa utwory, zaś przy house’ach szybko potrafi się znudzić. Dlatego meandruje pomiędzy tymi dwoma gatunkami.

Elephant comes from Szczecin. Not too long ago, he began to study notes and harmonies. When listening, he is looking for melodies, and existing order, in order to consciously break existing schemes and create new ones. While listening to techno sets, he often likes just one or two tracks, whereas he gets bored quickly during house sets. Therefore he meanders between those two genres.