Chris Da Break jest jednym z dwóch założycieli formacji Neuroshocked, która powstała w 2001 roku. Kariera muzyczna Da Breaka rozpoczęła się w 1996 roku, kiedy dla dup, laserów i sławy postanowił zostać djem techno. Początkowa faza zamieniła się w prawdziwą pasję. W roku 1998 Agencja New Music Art zajęła się bookingami Da Break’a, przełomem w jego karierze było zakwalifikowanie się do udziału w Red Bull Music Academy. Dzięki temu, Da Break zaczął grać w klubach i na masowych imprezach w całym kraju (m.in Mayday Polska, Creamfields Polska, Instytut Energetyki, Carnival, Książ czy Love Parade w Berlinie). Okazjonalnie występował za granicą, m.in. w berlińskim Tresorze. Prowadził audycję radiową Cyber Noc w Radiu PSR, która później została przeniesiona do Radia ABC pod nazwą “Neurologia”. W roku 2003 zaczął tworzyć własną muzykę. Jego pierwszy utwór “Pad_Fire_Life” wraz z dj Swam (obecnie OffPop) został wydany wydawnictwem Artsite. W roku 2005 członkowie Neuroshocked założyli wytwórnię płytową Neuroshocked Recordings, w której Da Break wydaje własne produkcje. Da Break i Droptech, wspólnie w 2001 roku założyli formację Neuroshocked.
Da Break’s music career started in ‘96, when he decided to become a techno dj for chicks, laser beams and fame. Initial foolery soon turned into actual passion. In ‘98 New Music Art agency took care of his bookings. A turning point in his career was being qualified to join Red Bull Music Academy. Thanks to this Da Break started playing in clubs and mass events across the country (ex. Mayday Polska, Creamfields Polska, Instytut Energetyki, Carnival, Książ or Love Parade in Berlin). Occasionally he performed abroad, in Berlin’s Tresor for example. He led a broadcast “Cyber Night” in PSR Radio, which later has transferred to ABC Radio, as “Neurology”. In ‘03 He started with his own productions. His first track “Pad_Fire_Life” with a dj Swam (currently OffPop) was produced by Artsite. In 2005 members of Neuroshocked founded Neuroshocked Recordings, where Da Break produces his tracks. Da Break and Droptech founded Neuroshocked in 2001.